Produkcja i spożycie mięsa drobiowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2014

Main Article Content

Małgorzata Konarska
Edyta Popis
Marzena Przybysz
Anna Sakowska


Słowa kluczowe : mięso drobiowe, spożycie mięsa, produkcja mięsa
Abstrakt
Celem pracy była charakterystyka rynku mięsa drobiowego, jego produkcji i spożycia w na świecie i w Polsce. Światowa produkcja mięsa wykazuje wciąż tendencję rosnącą. Największa na świecie produkcja tego rodzaju mięsa występuje w Stanach Zjednoczonych, Chinach oraz Brazylii. Natomiast największą konsumpcję mięsa drobiowego w 2012 roku odnotowano w Stanach Zjednoczonych i wynosiła ona 43,2 kg/osobę/rok. Polska znalazła się na 4 miejscu wśród największych producentów tego rodzaju mięsa w Unii Europejskiej. Konsumpcja mięsa drobiowego w kraju z roku na rok sukcesywnie rośnie i w 2014 roku wynosiła 26,9 kg/osobę w porównaniu z 14,7 kg/osobę w 2000 roku. Na świecie dużymi nadwyżkami podaży mięsa drobiowego dysponują Stany Zjednoczone (3,2 mln ton), Brazylia (3,1 mln ton) oraz w mniejszym stopniu Unia Europejska (0,5 mln ton). Natomiast największym importerem mięsa drobiowego jest Rosja, która wykazuje również największy deficyt podaży.

Article Details

Jak cytować
Konarska, M., Popis, E., Przybysz, M., & Sakowska, A. (2015). Produkcja i spożycie mięsa drobiowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2014. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 96–105. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.2.26
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty