Światowa oraz polska produkcja lnu oleistego i oleju lnianego

Main Article Content

Edyta Popis
Małgorzata Konarska
Krzysztof Krygier
Marzena Przybysz
Katarzyna Ratusz
Anna Sakowska


Słowa kluczowe : len oleisty, olej lniany, produkcja, handel, eksport, import
Abstrakt
Len znany jest na świecie już od początków cywilizacji. W Polsce uprawiany jest od kilkudziesięciu lat, a w ostatnim czasie nastąpił wzrost zainteresowanie olejem lnianym uzyskiwanym z formy oleistej tej rośliny. Z uwagi na cenne właściwości wpływające korzystnie na organizm człowieka oleju lnianego oraz możliwości wykorzystanie lnu jako surowca do produkcji biopaliw można spodziewać się, że znaczenie lnu oleistego wzrośnie. W artykule scharakteryzowano siemię lniane oraz olej lniany. Przedstawiono ich rynek na świecie i w Polsce. Wskazano głównych producentów i ich udział procentowy w światowej areale uprawy i, produkcji lnu. Określono światowych liderów w eksporcie oraz imporcie siemienia lnianego i oleju lnianego. Zobrazowano zmiany w powierzchni uprawy lnu, a także w produkcji oleju lnianego w Polsce. Ponadto zebrano i zinterpretowano dane dotyczące handlu zagranicznego tymi produktami.

Article Details

Jak cytować
Popis, E., Konarska, M., Krygier, K., Przybysz, M., Ratusz, K., & Sakowska, A. (2015). Światowa oraz polska produkcja lnu oleistego i oleju lnianego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 106–116. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.2.27
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty