[1]
Laskowska, E. i Stefański, K. 2021. Determinanty zróżnicowania regionalnego cen gruntów rolnych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 21, 3 (wrz. 2021), 41–54. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2021.21.3.12.