[1]
Zalewski, A. 2020. Zmiany wartości zużytych nawozów i środków ochrony roślin w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2018. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 20, 1 (mar. 2020), 78–87. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.1.7.