[1]
Szczebyło, A., Halicka, E., Jackowska, M. i Rejman, K. 2019. Analysis of the Global Pulses Market and Programs Encouraging Consumption of This Food. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 19, 3 (wrz. 2019), 85–96. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.3.49.