[1]
Pawlak, K. i Sowa, K. 2020. Zmiany w produkcji i handlu soją w Polsce i wybranych krajach UE. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 20, 3 (wrz. 2020), 26–35. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.3.15.