[1]
Jaroszewska, J. i Rembisz, W. 2018. Różnice w wydajności pracy między grupami państw UE w rolnictwie na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 18, 2 (cze. 2018), 105–116. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.38.