[1]
Żmija, K. 2018. Determinanty i perspektywy prowadzenia działalności rolniczej w małych gospodarstwach rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 18, 2 (cze. 2018), 342–352. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.61.