[1]
Klepacka, A., Florkowski, W. i Wójcik, K. 2018. Issues of Country of Origin, Market Incentives, and Recycling in Opinions of Passive Solar Collector Owners. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 18, 3 (wrz. 2018), 165–172. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.3.75.