[1]
Pawlak, K. 2018. Zdolność konkurencyjna przemysłu spożywczego krajów UE, USA i Kanady na rynku światowym. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 18, 3 (wrz. 2018), 248–261. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.3.83.