[1]
Skotnicka, M., Karwowska, K. i Śmiechowska, M. 2018. The Problem of Food Waste in Different Types of Households on the Example of the Residents of Poland and Polish People Residing in the United Kingdom – Pilot Study. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 18, 3 (wrz. 2018), 282–294. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.3.86.