[1]
Zalewski, A. 2018. Popyt na rolnicze usługi mechanizacyjne w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 18, 4 (grudz. 2018), 50–59. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.96.