[1]
Bąk-Filipek, E. 2018. Changes in the EU Beef Market. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 18, 4 (grudz. 2018), 102–111. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.101.