[1]
Bednarz, J. i Zuba-Ciszewska, M. 2018. Produkcja mleka ekologicznego w Polsce. Koncentracja czy rozproszenie?. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 18, 4 (grudz. 2018), 112–121. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.102.