[1]
Bogołębska, J. 2018. Spadek cen ropy naftowej w gospodarce światowej – główne przyczyny i konsekwencje. Analiza na przykładzie okresu 2014/2015. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 18, 4 (grudz. 2018), 133–145. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.104.