[1]
Jarka, S. i Trajer, M. 2018. Support for the Beekeeping Sector in Poland and the European Union. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 18, 4 (grudz. 2018), 183–191. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.109.