[1]
Kopiński, J. 2018. Ocena zmian organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie w kontekście wybranych oddziaływań środowiskowych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 18, 4 (grudz. 2018), 284–294. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.118.