[1]
Nowacki, R. i Wasilik, K. 2018. Cooperation of Enterprises of the Sector of Food Processing Industry with the Entities Rendering Business Services. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 18, 4 (grudz. 2018), 359–369. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.125.