[1]
Popovych, A. 2018. Zastosowanie modelu grawitacyjnego do analizy międzynarodowego handlu miodem pszczelim. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 18, 4 (grudz. 2018), 395–406. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.128.