[1]
Suchoń, A. 2018. Spółdzielczość rolnicza we Francji i Niemczech – wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 18, 4 (grudz. 2018), 451–462. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.133.