[1]
Wasilewska, E. i Pietrych, Łukasz 2018. Starzenie się społeczeństwa a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 18, 4 (grudz. 2018), 481–492. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.136.