[1]
Wyrobek, J. 2018. Analiza porównawcza sytuacji finansowej farm wiatrowych w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2009-2017. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 18, 4 (grudz. 2018), 504–514. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.138.