[1]
Syp, A. 2017. Emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa w latach 1990-2014. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 17, 2 (cze. 2017), 244–255. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.43.