[1]
Koszela, G. i Ochnio, L. 2017. Changes in Consumer Food Preferences in EU Countries from 2001-2013. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 17, 4 (grudz. 2017), 161–171. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.92.