[1]
Rytko, A. 2017. The Economic Development in the Context of the Development of Foreign Trade in Poland – a Comparison to some EU Countries. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 17, 4 (grudz. 2017), 271–279. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.103.