[1]
Zaremba, Łukasz 2017. Vegetables Price Volatility in Poland – Onion and Carrot Case. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 17, 4 (grudz. 2017), 339–345. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.109.