[1]
Bożek, J. 2016. Klasyfikacja krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa struktury agrarnej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 16, 1 (mar. 2016), 36–47. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.3.