[1]
Kołodziejczak, W. 2016. Nadwyżka zatrudnienia w polskim rolnictwie – projekcja na tle państw Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 16, 1 (mar. 2016), 129–141. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.11.