[1]
Kramarz, P. 2016. Uwarunkowania i ekonomiczne znaczenie produkcji ziarna kakaowca w krajach Afryki Zachodniej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 16, 1 (mar. 2016), 142–148. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.12.