[1]
Pasińska, D. 2016. Rynek wieprzowiny w ujęciu globalnym i krajowym. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 16, 1 (mar. 2016), 187–198. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.16.