[1]
Stańko, S. i Mikuła, A. 2016. Zmiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych w krajach UE-15 i w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 16, 1 (mar. 2016), 234–244. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.20.