[1]
Cymanow, P. 2016. Znaczenie czynników determinujących decyzje powrotne migrantów zarobkowych pochodzących z obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 16, 2 (cze. 2016), 47–54. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.2.26.