[1]
Jaroszewska, J. i Prandecki, K. 2016. Znaczenie "zazielenienia" w zapewnieniu różnorodności biologicznej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 16, 3 (wrz. 2016), 110–120. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.67.