[1]
Jaśkiewicz, J. i Parlińska, M. 2016. Gospodarka cyrkulacyjna w zakresie żywności – konieczność oraz zyski dla sektora i społeczeństwa. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 16, 3 (wrz. 2016), 121–129. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.68.