[1]
Kołodziejczak, W. 2016. Zasoby pracy w Polsce ogółem i na wsi wobec przemian gospodarczych oraz trendów demograficznych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 16, 3 (wrz. 2016), 199–211. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.75.