[1]
Kułyk, P. 2016. Dysproporcje w wielkości finansowego wsparcia rolnictwa w wybranych krajach UE. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 16, 3 (wrz. 2016), 232–242. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.78.