[1]
Mroczek, R. 2016. Regionalne zróżnicowanie produkcji i konsumpcji mięsa na świecie w latach 2003-2015. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 16, 3 (wrz. 2016), 282–291. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.83.