[1]
Wasilewski, M., Orlykovskyi, M., Poprozman, N. i Zaburanna, L. 2016. Methodological Aspects of Creating the System of Indicators of Crisis Prevention as the Foundation for Stabilization of Agricultural Production Based on Ukrainian Experience. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 16, 4 (grudz. 2016), 308–321. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.4.124.