[1]
Kolpiński, J., Smagacz, J. i Stalenga, J. 2022. Wpływ możliwych zmian struktury i poziomu intensywności produkcji na produkcyjność roślin i siłę oddziaływań środowiskowych w perspektywie 2030 roku. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 22, 2 (cze. 2022), 4–16. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2022.22.2.5.