[1]
Jarczok-Guzy, M. 2022. Stawki podatku VAT a zużycie środków ochrony roślin i nawozów mineralnych w krajach Unii Europejskiej w obliczu wyzwań zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 22, 3 (wrz. 2022), 18–32. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2022.22.3.10.