[1]
Rosińska-Bukowska, M. 2014. Procesy globalizacji i ich wpływ na gospodarkę żywnościową i rolnictwo - przez pryzmat działalności korporacji transnarodowych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 14, 1 (mar. 2014), 97–107. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.1.10.