[1]
Pawlak, K. 2014. Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 14, 2 (cze. 2014), 170–184. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.2.32.