[1]
Sieczko, A. i Sieczko, L. 2014. Wielowymiarowa analiza pozyskiwania środków finansowych w ramach działania 132 PROW 2007-2013 przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 14, 2 (cze. 2014), 214–225. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.2.36.