[1]
Kisielińska, J. 2014. Zmiany cen zbóż w krajach UE w latach 2000-2012. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 14, 3 (wrz. 2014), 85–97. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.3.49.