[1]
Komorowska, D. 2014. Prawidłowości rozwoju rolnictwa a rozwój współczesnego rolnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 14, 3 (wrz. 2014), 98–110. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.3.50.