[1]
Wielewska, I. 2014. Rozwój OZE na obszarach wiejskich i ich wpływ na środowisko przyrodnicze w opinii doradców rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 14, 3 (wrz. 2014), 186–195. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.3.59.