[1]
Vashchyk, M. i Siudek, T. 2014. Ecological Development of Rural Areas in the European Union Member States in 2000-2012. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 14, 4 (grudz. 2014), 194–204. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.4.85.