[1]
Faber, A. i Jarosz, Z. 2023. Charakterystyka zrównoważenia rozwoju biogospodarki w Polsce - wymiar ekologiczny. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 23, 1 (mar. 2023), 4–18. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2023.23.1.1.