[1]
Sobczak-Malitka, W. i Sobczak, E. 2023. Changes in the Vegetable Oil Market, with Particular Emphasis on Market Instability in Relation to the War in Ukraine. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 23, 1 (mar. 2023), 46–57. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2023.23.1.4.