[1]
Krzyżanowski, J. 2013. Small, young, active – some new elements of the CAP reform. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. 13, 4 (grudz. 2013), 105–114. DOI:https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.4.66.